top of page

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Giveaway Thunder Technologies x Pop Cris - Octombrie 2023

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Campania Giveaway Thunder Technologies x Pop Cris - Iulie 2023 denumită în continuare Campania, este organizată și desfășurată de Thunder Technologies S.R.L, cu sediul central in Ardusat, Nr. 318/A, jud. Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/143/2021, având Codul Unic de Înregistrare 43617698, denumit în continuare Organizator. 

1.2. Campania se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai cărui termeni si condiții sunt obligatorii pentru toți participanții. 

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în momentul comunicării lor prealabile către participant prin afișare pe site-ul www.thethunderteam.com – în cadrul secțiunii dedicate acestei Campanii. 

 

2. DURATA CAMPANIEI 

2.1. Campania se desfășoară în perioada 11 octombrie 2023 – 18 octombrie 2023. 

 

3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 

3.1. La această Campanie pot participa toate persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani rezidente in Romania. 

3.2. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului. In cazul in care, in cadrul tragerii la sorti se vor extrage aceste persoane, se vor repeta extragerile.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din campanie participantii care, prin comentariul lasat, incalca sau lezeaza bunele moravuri sau imaginea Organizatorului.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1. Fiecare persoana care, in perioada 11 octombrie 2023 – 18 octombrie 2023 va scrie un comentariu la postarea făcută pe paginile de Instagram a Organizatorului Thunder Technologies(@thethunderteam și @pop_cris) de anunt giveaway si eticheteaza propriul cont de Instagram, anuntandu-si astfel intentia de participare, va fi inscrisa in tragerea la sorti pentru premiul indicat la Capitolul 5 al prezentului Regulament. Inscrierea in campanie prin modalitatea prezentata anterior, reprezinta consimtamantul persoanei pentru prelucrarea de catre Organizator a datelor sale cu caracter personal, in conditiile prevazute detaliat in cadrul art. 7. 

4.2. Fiecare participant se poate inregistra o singura data in campanie prin metoda mentionata mai sus, prin intermediul unui singur cont de Instagram. Este interzisa participarea unei persoane fizice la prezenta Campanie prin utilizarea mai multor conturi diferite de Instagram. Un participant are dreptul sa castige un singur premiu. Participarea la acest giveaway implica acceptarea faptului ca un singur comentariu al unei singure persoane va fi luat in considerare pentru tragerea la sorti, indiferent de numarul de comentarii lasat de aceeasi persoana. 

4.3. Etichetarile se supun in totalitate termenilor si conditiilor de utilizare, precum si politicii de confidentialitate a retelei de socializare Instagram. 

4.4. Premiile vor fi acordate in urma unei trageri la sorti prin intermediul platformei Simpliers. Vor fi trasi la sorti 5 castigatori. 

4.5. Castigatorii vor fi anuntati de catre Thunder Technologies in termen de 2 zile de la data tragerii la sorti printr-un mesaj privat prin intermediul mesageriei Instagram. Acestia vor fi informati cu privire la premiul castigat, precum si cu privire la etapele pe care trebuie sa le parcurga in vederea validarii si in vederea intrarii in posesia premiului. 

4.6. Acceptarea premiului trebuie comunicata Organizatorului de catre castigatorii anuntati, in termen de 2 zile de la momentul anuntarii lor. In caz contrar sau in cazul in care unul dintre castigatorii desemnati nu poate fi contactat, premiul va fi invalidat. 

4.6. Premiile vor fi trimise pe adresele de e-mail pe care castigatorii le comunica Organizatorului, numai dupa ce acestia au fost informati in prealabil si au acceptat premiul. Castigatorii vor confirma primirea abonamentului printr-un reply la mail. 

4.7. Premiul va fi livrat la adresa comunicata de Câștigător, în termen de maximum 15 zile lucratoare de la validare, prin intermediul unei societati de curierat, pe cheltuiala Organizatorului.

4.8. Nici unul dintre Castigatori nu poate solicita inlocuirea premiului cu valoarea sa in bani sau cu un alt tip de premiu.

 

5. PREMIILE CAMPANIEI 

Campania presupune acordarea urmatoarelor premii: 

5.1. 100 cărți, a câte 10 seturi de câte 10. Fiecare persoană câștigătoare primește un set - 2 cărți sunt păstrate pentru ea însăși, iar restul de 8 sunt dăruite unor prieteni.

 

6. TAXE SI IMPOZITE

6.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului, impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii persoane fizice din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator. Fiecare premiu oferit in cadrul prezentei campanii nu depaseste valoarea pana la care este neimpozabil.

 

7. PROTECTIA IN CAZUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

7.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Thunder Technologies S.R.L. (cu datele de contact detaliate la art. 1.1), in calitate de organizator al campaniei.

7.2. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii/inmanarii premiilor

7.3.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea Campaniei

Pentru inscrierea si derularea campaniei, inclusiv pentru contactarea participantilor in legatura cu prezenta campanie, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

• Instagram user ID, nume, prenume, opinii exprimate in cadrul comentariilor postate in

pagina de social media in cadrul campaniei.

• in cazul celor 5 castigatori va fi necesara in plus prelucrarea adresei resedinței personale, pentru trimiterea premiului

7.4.Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal este consimtamantul persoanelor vizate colectat in conformitate cu art. 4.1 din prezentul Regulament Oficial.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru extragerea castigatorilor se utilizeaza aplicatia Simpliers. Regasiti detalii despre politica de confidentialitate Simpliers aici.

7.6. Drepturile participantilor fata de prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR), astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in sectiunea dedicata a Politicii de confidentialitate, regasita pe website-ul www.thethunderteam.com

7.7 Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor ramane stocate in pagina de Instagram a companie Thunder Technologies in cadrul postarilor de tip story care vor fi repostate de la participanti.

Datele castigatorilor, care sunt prelucrate, se pastreaza conform termenelor stabilite de prevederile legale aplicabile in domeniul financiar contabil.

 

8. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termenul prevazut in Regulament si in cazul producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a Regulamentului. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. 

 

9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

10. DISPOZITII FINALE

Prezenta Campanie nu se cumuleaza cu alte campanii ale Organizatorului aflate in derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a beneficia de o singura Campanie, la libera alegere a participantilor.

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.

Thunder Technologies S.R.L.

bottom of page